ចិន អបអរ​កូរ៉េ​ទាំងពីរ ដោយ​ប្រុងប្រយ័ត្ន ក្រោយ​ពេល​ពួកគេ​យល់ព្រម​ធ្វើ​កិច្ចប្រជុំ​កំពូល​ – CEN