​កូនក្រមុំ​ម្នាក់​ខកចិត្ត​នឹង «​អាល់​ប៊ុ​ម​អាពាហ៍ពិពាហ៍​» ខ្លួន​ជាខ្លាំង ព្រោះតែ​ជ្រើសរើស​ភ្ជួ​ង​ការខុស និង​ត្រូវ​ថត​ឡើងវិញ ម្ចាស់ថ្លៃ លទ្ធផលខុសគ្នាមេឃដី! – CEN