សាហាវមែន! ជនដៃដល់លួច​ចាក់​យុវជន​​ម្នាក់​កំពុង​រាំរែក​ក្នុង​ក្លឹប​ លិច​​១ផ្លែ​​កាំបិត​ត្រង់​ខ្នង រួច​គេច​ខ្លួន​ដូច​ផ្លេកបន្ទោរ! – CEN