តុលាការ​កំពូល បើក​សវនាការ​ជំនុំជម្រះ ករណី​ស្នើ​សុំ​នៅ​ក្រៅ​ឃុំ​របស់ លោក កឹម សុខា – CEN