ចាប់​ចោរ​ម្នាក់ ប្លន់​ផ្ទះ Wring Coffee នៅ​ខណ្ឌ​ជ្រោយចង្វា – CEN