លុយ​ជាង ១០ ពាន់​លាន​អឺរ៉ូ របស់​លី​ប៊ី នៅ​ធនាគារ​ក្រៅប្រទេស “​គ្មាន​ស្លាប តែ​ចេះ​ហោះហើរ​” – CEN