កូន​ទំនើង​ផឹកស្រា​ស្រវឹង ទាញ​កាំបិត​កាប់​ឪពុក​របួសធ្ងន់​ – CEN