ក្មេងប្រុស២នាក់ ​ចុះ​លេង​ទឹកស្រះ​ លង់​ស្លាប់​ – CEN