គ្រោង​ដំណើរការ ដឹកជញ្ជូន​តាម​ផ្លូវទឹក ព្រែក​ព្នៅ ភ្នំពេញ តាខ្មៅ នៅ​ថ្ងៃ ៦ មេសា ប្រើប្រាស់​ទូក​ដឹក​អ្នកដំណើរ​ចំនួន ៣​គ្រឿង មាន​ចំណត​កំពង់ផែ​ចំនួន ៥​កន្លែង​ – CEN