ប្រធានាធិបតី វ្លា​ឌី​មៀ ពូ​ទីន ព្រួយបារម្ភ​អំពី​រឿង​”​កំពូល​អ្នក​ប្រយុទ្ធ​” – CEN