ធ្លាក់​យន្តហោះ​នៅ​ញូ​វ​ញ៉​ក ស្លាប់ ២​នាក់ និង ៣​នាក់​កំពុង​ស្ថិតក្នុង​ស្ថានភាព​ដុន​ដាន​ – CEN