រដ្ឋបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ ត្រួតពិនិត្យ​និង​ចាប់​រថយន្ត​ត​ទ្រុង​ខុស​លក្ខណៈ​បច្ចេកទេស បាន​ជាង​៦០០០​គ្រឿង​ – CEN