អភិបាលខេត្ត​តាកែវ ៖ មេឃុំ​-​ភូមិ ត្រូវ​បង្កើន​ការ​ចុះសួរសុខទុក្ខ​ពលរដ្ឋ​ដល់​ខ្នង​ផ្ទះ​ឲ្យ​គ្រប់​គ្រួសារ​នៅ​ក្នុង​មូលដ្ឋាន​របស់​ខ្លួន ដើម្បី​បាន​ស្វែងយល់​ពី​សុខទុក្ខ​របស់​ពួកគាត់​ – CEN