ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែល​មាន​ជម្លោះ​ដីធ្លី ជិត​២០០​នាក់ មកពី​ខេត្ត​ចំនួន​៤ ប្រមូលផ្តុំ​គ្នា​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ – CEN