ដូយ​ផ្ទះ​ឈើ​២​ល្វែង បាក់​សង្កត់​ស្លាប់​២​នាក់ និង​របួសធ្ងន់​ម្នាក់​ – CEN