ក្រុង​ប៉ោយប៉ែត ៖ ជំហាន​ដំបូង បានដាក់​ដុំ​ពុះ​ចែក​ទ្រូងផ្លូវ​ – CEN