​ម្ចាស់​ត្រូវ​ខ្លា​ចិញ្ចឹម​តាំងពី​កូនតូច ខាំ​ហែកហួរ និង​ស៊ី​ទាំង​រស់ ខណៈ​អ្នកទស្សនា​ស្រែក​ឡើង​យ៉ាង​រន្ធត់ (​មាន​វីដេអូ​) – CEN