សម្តេច​ហេង សំរិន ៖ កម្ពុជា​មាន​សង្គ្រាម បណ្តាលមកពី​ការជ្រៀតជ្រែក​ពី​បរទេស​ – CEN