ត្រួតពិនិត្យ​ការរៀបចំ​ព្រឹត្តិការណ៍​អង្គរ​សង្ក្រាន្ត​ឆ្នាំ ២០១៨ នៅ​ខេត្ត​សៀមរាប​ – CEN