ដល់ក! កូនក្រមុំ​ត្រូវបាន​ចាប់ខ្លួន​ ពីបទ​បើកបរ​ក្នុងស្ថានភាព​ស្រវឹង​ ខណៈ​ទៅកាន់​ពិធីមង្គលការ​ខ្លួន​ – CEN