ចិត្តល្អ​ម្ល៉ឹងៗ​រក​ឯណា​បាន​! ស្រី​ស្រស់​ផ្តល់​ការ «​ស្ទាប​ច្របាច់​» ដើមទ្រូង​ម៉ា​សេរី នៅតាម​ទីសាធារណៈ (​មាន​វីដេអូ​) – CEN