សម្តេច​តេជោ ហ៊ុន សែន ដឹក​សៀវភៅ​អប់រំ​របស់​ក្រម​ង៉ុយ និង​បណ្ឌិត​អ៊ូ​ចុង ចំនួន ២៥០០​ក្បាល ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​នៅ​អូស្ត្រាលី​ – CEN