ភិន សុ​ដា​លី​ស ប្រតិកម្ម នឹង​ប៉ែន ចំ​រ៉ុង ជាថ្មី – CEN