បើក​វគ្គ​ប្រកួត​កីឡា​កម្រង​សិស្ស​មធ្យមសិក្សា​ជ្រើសរើស​ជើងឯក​ប្រចាំឆ្នាំ​២០១៧-២០១៨ នៅក្នុង​ខេត្ត​តាកែវ កំពុង​ទាក់ទាញសិស្សានុសិស្សគាំទ្រ​លើ​វិស័យ​កីឡា​ – CEN