អង់គ្លេស​នឹង​បណ្តេញ​អ្នកការទូត​រុស្សី ២៣​នាក់ចេញ ​ជុំវិញ​ការប៉ុនប៉ង​ធ្វើឃាត​អតីត​អ្នក​ស៊ើបការណ៍​ – CEN