សិស្សស្រី​ចំណាត់ថ្នាក់​លេខ​១ អក្សរសាស្ត្រ​ខ្មែរ ប្រចាំ​ខេត្ត​មណ្ឌលគិរី កំពុង​ប្រឈម​បញ្ហា​ជីវភាព – CEN