កម្មវិធី​ទស្សនៈកិច្ច​ទ្វីបអាស៊ី​របស់​ប្រធានាធិបតី​អាមេរិក Donald Trump មានការ​ប្រែប្រួល​ – CEN