មិនគួរ​ឲ្យ​ជឿ​! គ្រាន់តែ​អក្សរ ២​ឃ្លា របស់​អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ​ល្បីឈ្មោះ​ម្នាក់ លក់បាន​ជិត ២​លាន​ដុល្លារ​ – CEN