ចាប់​បុរស​ម៉ាឡេស៊ី​ម្នាក់ ឆបោក​លុយ​ជនជាតិ​ជប៉ុន​ចំនួន ​២៩ ​នាក់ ជាង ​២ ​លាន​ដុល្លារ ក្រោមរូបភាព​វិនិយោគ​ – CEN