ស្ទើរពុំគួរឲ្យជឿ! ពី​មនុស្ស​ម្នាក់​ធាត់​ដូច​ហី​ង តែ​ទីបំផុត ក្លាយជា​ស្រី​ស្អាត បន្ទាប់ពី​អនុវត្តតាម​វិធី​សាមញ្ញ​ដ៏​ត្រឹមត្រូវ​មួយ​នេះ​ – CEN