អា​មេ​រិច​ប្រកាស​ដាក់​ទណ្ឌកម្ម​រុស្សី ជុំវិញ​ការជ្រៀតជ្រែក​ចូល​កិច្ចការ​បោះឆ្នោត​អា​មេ​រិច​ – CEN