ស្ថាបនា​ស្ថានីយ​បូម​ទឹកលូ​៥ មួយកន្លែង​ទៀត អាច​រំដោះ​ការលិចលង់​ដោយ​ជំនន់​ទឹកភ្លៀង​ក្នុង​ភូមិសាស្ត្រ​៣​ខណ្ឌ ​នៅ​ជាយក្រុង​ – CEN