សន្និបាត​បូកសរុប​លទ្ធផល​ការងារ​បក្ស​ប្រចាំឆ្នាំ​២០១៧ និង​ទិសដៅ​ភារកិច្ច​ការងារ​ឆ្នាំ ២០១៨ របស់​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ខេត្ត​ស្វាយរៀង​ – CEN