លោក​អ៊ិត សំហេង ៖ ក្រោយ​ច្បាប់​សហជីព​ចេញ​ជា​ធរមាន មាន​សហជីព​មូលដ្ឋាន​ជាង​៦០០ បាន​ចុះបញ្ជី​ថ្មី​នៅ​ក្រសួង​ការងារ​ – CEN