ខឹង​ក្មេងស្រី​អាយុ​៨​ខែ ចេះតែ​យំ មានអី ស្ត្រី​អ្នក​មើលថែ​ចិត្តកំណាច​នេះ ចាប់វាយ​លើក​អុក​ដូច​សត្វ​ធាតុ (​មាន​វីដេអូ​) – CEN