អង្គភាព​ប្រឆាំង​អំពើពុករលួយ ខិតខំ​ប្រឆាំង​ការសម្អាត​ប្រាក់ ដោយសារ​កម្ពុជា សិ្ថ​ត​នៅ​មាត់ទ្វារ​នៃ​បញ្ជីខ្មៅ​និង​បញ្ជី​ប្រផេះ​ – CEN