កាមេរ៉ា ថត​បាន​កង​រថភ្លើង​ខ្មោច​ឆ្ពោះ​ចូល​ស្ថានីយ៍​នៅ​ប្រទេស​ចិន (Video inside) – CEN