លាក់​ភស្តុតាង​ក្រោយ​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍ អ្នកបើកបរ​រថយន្ត​បាន​ធ្វើ​រឿង​ចម្លែក​មួយ គឺ​ជីកដី​កប់​ភស្តុតាង​ – CEN