ដាំ​កូន​ត្នោត​បង្ហាញ​អត្តសញ្ញាណ​ជាតិ​និង​រំលឹក​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​កាលពី​៤៨​ឆ្នាំមុន​ – CEN