ជនល្មើស​២​នាក់ ជា​ឃាតករ​សម្លាប់​មនុស្ស ក្នុង​ឆាកប្រយុទ្ធ​កាប់​ចាក់​ ស្លាប់​ម្នាក់ ​របួស​ម្នាក់ ត្រូវ​ចាប់ខ្លួន​ – CEN