បាន​ធ្វើ​ជា​ចៅសង្កាត់​កា​កាប ២ បែរ​ជា​ប្តឹង​ដល់​តុលាការ​លែងលះ​ប្រពន្ធ , ប្រពន្ធ​ទៅ​អុកឡុក​ពេញ​កន្លែង​ធ្វើការ​ – CEN