ដូ​ណា​ល់ ត្រាំ ជំរុញ​ឲ្យមាន​ទោសប្រហារ​ជីវិត​ចំពោះ​អ្នក​ចែកចាយ​គ្រឿងញៀន​ – CEN