ប្រជាពលរដ្ឋ អបអរសាទរ​គំរោង​ស្ថាបនា​ផ្លូវ​ល្បឿន​លឿន របស់​រដ្ឋាភិបាល ពី​ភ្នំពេញ​ទៅ​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ – CEN