ចាប់បាន​រថយន្ត​ដឹកឈើ​មួយគ្រឿង​នៅក្នុង​ភូមិសាស្ត្រ​ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង​ – CEN