ជនពិការ​ងាយ​រងគ្រោះ​ទទួល​អំណោយ​ពីសា​ខា​កាកបាទក្រហមកម្ពុជា​និង​សប្បុរសជន​ – CEN