ក្មេងប្រុស​ម្នាក់​បាញ់​បងស្រី​ខ្លួន​ស្លាប់ ដោយសារ​ឈ្លោះ​គ្នា​រឿង​ដៃ​ហ្គេម​ – CEN