ជឿ​ទេ​ថា មាន​ទំនៀមទម្លាប់​មួយបែប ដែល​… អាក្រក់​បំផុត – CEN