ឧកញ៉ា ទៀ វិចិត្រ ៖ ដរាបណា​ខ្ញុំ​នៅ​មាន​ជីវិត នឹង​នៅតែ​ធ្វើ​ទាន​សប្បុរស​ជូន​ចាស់ជរា ជន​រង​គ្រោះ​ធម្មជាតិ និង​អភិរក្ស​សត្វ​កម្រ​ – CEN