លើកដំបូង​ដែល​គីម ជុង​អ៊ុន ប្រកាស​ជា​សាធារណៈ​អំពី​មូលហេតុ​ចង់​ជួប​លោក​ត្រាំ​ – CEN