ជនជាតិ​តៃវ៉ាន់ ៣​រូប ត្រូវបាន​ចាប់ខ្លួន​នៅ​ជប៉ុន ដោយសារ​លាក់​មាស​ក្នុង​ដើមទ្រូង​ចំនួន ១០,៥​គីឡូក្រាម​ – CEN